Een hypotheek is een hypothecaire lening, waarmee u een huis kunt kopen. Meestal wordt het te kopen huis als onderpand gezet en wordt er een aflossingsvorm afgesproken. De hypotheek wordt meestal bij de bank afgesloten en er zijn verschillende soorten hypotheken.

  1. Annuïteitenhypotheek: Bij deze hypotheek lost u iedere maand hetzelfde bedrag af. Door de aflossing wordt de lening steeds kleiner.
  2. Lineaire hypotheek: Bij deze hypotheek betaalt u een vaste aflossing plus een rente over het verschuldigde bedrag. Hierdoor wordt zowel de schuld als de rente lager.
  3. Aflossingsvrije hypotheek: Bij deze hypotheek betaald u alleen een rente bedrag per maand. Deze hypotheek kan gecombineerd worden met een ander soort hypotheek. Waarbij meestal maximaal 50% aflossingsvrij is.
  4. Krediethypotheek: Dit is een flexibele hypotheekvorm waarbij u geld kunt opnemen en terug storten. Maandelijks wordt er dan rente betaald over het opgenomen bedrag.
  5. Beleggingshypotheek: Bij deze hypotheek wordt de schuld pas aan het einde van de looptijd afgelost. Iedere maand wordt er een bedrag opzij gelegd via een beleggingsverzekering, in de vorm van een maand premie. Een deel van de maandpremie is bestemd voor het overlijdensrisicoverzekering en een ander deel voor de hypotheekkosten.
  6. Traditionele levenhypotheek: Deze is een lening waarmee een huis gekocht word.
  7. Spaarhypotheek: Hier betaald u elke maand alleen rente over het geld dat u geleend heeft. Aan het einde van de looptijd wordt het geleende bedrag in 1 keer terug betaald.
  8. Spaarbeleggingshypotheek: Deze hypotheek is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek.