Bij een doorlopend krediet krijgt u van de bank een krediet limiet die u naar behoefte kunt opnemen. De rente van het doorlopend krediet of doorlopende lening wordt alleen over het opgenomen bedrag betaald. Behalve de rente betaalt u maandelijks ook nog een aflossing. Deze aflossing bestaat meestal uit een vast percentage die tussen de 1%, 1,5% of 2% van de kredietlimiet ligt. Het handige van een doorlopende lening is dat u afgeloste bedragen weer kan opnemen tot maximaal de afgesproken kredietlimiet. Omdat dit mogelijk is zit er bij een doorlopende lening ook geen einddatum vast, de rente is variabel en kan gedurende de looptijd omhoog gaan of dalen.

Voordelen van een doorlopende lening

  • U bent niet verplicht het geleende bedrag in een keer op te nemen.
  • Uw rente wordt alleen over het opgenomen bedrag berekend.
  • Afgeloste bedragen mogen weer opgenomen worden
  • De lening kan geheel of gedeeltelijk versneld afgelost worden zonder dat er extra kosten bij komen kijken.

Nadelen doorlopend krediet

  • Omdat u gemakkelijk weer geld kunt opnemen blijft u eigenlijk aan de gang.
  • Omdat de rente variabel is, kan deze stijgen tijdens de looptijd en de aflossing wordt daardoor ook meer.
  • Omdat de mogelijkheid van heropname bestaat weet u eigenlijk nooit precies wanneer u van de lening af bent.